Gmina i Urząd

Burmistrz

Paweł Jagasek

tel. 68 355 59 76
e-mail: um@kozuchow.pl

Zapraszam mieszkańców w poniedziałki w godz. 14.00-16.15 oraz w czwartki w godz. 9.00-11.00.

Urodziłem się i mieszkam w Kożuchowie od 42 lat. Mam wykształcenie wyższe (specjalizacja: administracja europejska), ukończyłem też studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim (zarządzanie instytucjami pomocy społecznej). Swoją przygodę z lokalną polityką zacząłem jako radny w latach 2006-2010. Poznawałem wówczas kulisy pracy w samorządzie oraz próbowałem szukać rozwiązań pozwalających usprawnić życie mieszkańców mojego miasta. W 2010 r. wystartowałem po raz kolejny w wyborach i wygrałem je po zaciętej walce w okręgu jednomandatowym. W 2012 r. zostałem wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Kożuchowie. W 2014 r. i w 2018 r. mieszkańcy naszej gminy wybrali mnie na Burmistrza Kożuchowa.

Do zadań Burmistrza należy:

 • organizowanie i kierowanie pracą urzędu
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz
 • występowanie z wnioskiem o ogłoszenie aktów prawa miejscowego, uchwały budżetowej oraz sprawozdania z wykonania budżetu
 • nadzorowanie i realizacja budżetu gminy
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
 • uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej
 • nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunku pracy pracowników samorządowych, wykonywania innych uprawnień zwierzchnika służbowego (pracodawcy) w odniesieniu do pracowników urzędu
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
 • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w ramach upoważnień udzielanych przez zarząd
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji burmistrza przepisami prawa, uchwałami rady i zarządu.