Gmina i Urząd

Rada Seniorów

Przewodniczący Rady – Henryk Stanisławski

Zastępca – Wanda Kąkol-Reputała

Sekretarz –  Ela Nagórska-Brzycka

Radni:

Jadwiga Kumek

Jan Franczak

Ela Zbońkowska

Cecylia Dmitrowska.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

W dniu 3.12.2021 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Kożuchów odbyło się Posiedzenie Robocze Gminnej Rady Seniorów. Omówiono plan pracy Rady na 2022 r. Poruszono także sprawy bieżące. Na posiedzeniu uczestniczył również Burmistrz M i G Kożuchów p. Paweł Jagasek.

Rada Seniorów

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-