Gmina i Urząd

Rada Miejska

Ireneusz Drzewiecki – przewodniczący
Barabara Brzezińska – wiceprzewodnicząca
Grzegorz Wajman – wiceprzewodniczący

Jacek Greń
Anna Iskra
Marcin Jelinek
Henryk Kardynał
Andrzej Nowocień
Krzysztof Pazdyka
Halina Perdian
Adrian Pikulski
Piotr Skwierczyński
Zdzisław Szukiełowicz
Tomasz Walczak
Ryszard Żak

Komisja Rewizyjna

Ryszard Żak – przewodniczący
Jacek Greń – wiceprzewodniczący
Anna Iskra
Henryk Kardynał
Piotr Skwierczyński

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Anna Iskra – przewodnicząca
Andrzej Nowocień – wiceprzewodniczący
Krzysztof Pazdyka
Zdzisław Szukiełowicz
Tomasz Walczak

Komisja Społeczno-Budżetowa

Grzegorz Wajman – przewodniczący
Tomasz Walczak – wiceprzewodniczący
Halina Perdian – wiceprzewodnicząca
Barbara Brzezińska
Ireneusz Drzewiecki
Jacek Greń
Marcin Jelinek
Henryk Kardynał
Zdzisław Szukiełowicz
Ryszard Żak

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Piotr Skwierczyński – przewodniczący
Krzysztof Pazdyka – wiceprzewodniczący
Andrzej Nowocień
Halina Perdian
Adrian Pikulski