Gmina i Urząd

Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie

W dniu 23 sierpnia 2022 roku o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach oraz analiza działań podjętych w celu pozyskiwania innych zewnętrznych środków pomocowych – plany remontowe wspólnot mieszkaniowych z uwzględnieniem dofinansowania na obiekty zabytkowe.
3. Wnioski do budżetu powiatu na 2023 rok.
4. Wnioski do budżetu Województwa Lubuskiego na 2023 rok.
5. Informacja o stanie przygotowania jednostek oświatowych na rok szkolny 2022/2023.
6. Materiały sesyjne.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Drzewiecki