Gmina i Urząd

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

W dniu 25 stycznia br. o godz. 14.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie posiedzenia komisji i przedstawienie porządku obrad.

2/ Analiza skargi – OR.1510.5.2021.

3/ Analiza skargi – OR.1510.6.2021.

4/ Sprawy różne.

5/ Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 Przewodnicząca Komisji Anna Iskra