Gmina i Urząd

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kożuchowie

W dniu 11 sierpnia br. o godz. 9.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:
1/ Otwarcie posiedzenia komisji i przedstawienie porządku obrad.
2/ Rozpatrzenie skargi – OR.1510.2.2022.
3/ Sprawy różne.
4/ Zamknięcie posiedzenia Komisji.