Gmina i Urząd

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kożuchowie

W dniu 20 czerwca br. o godz. 13.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się posiedzenie Komisji .

Porządek obrad:

1/ Otwarcie posiedzenia komisji i przedstawienie porządku obrad.

2/ Rozpatrzenie petycji – OR.152.3.2024.

3/ Rozpatrzenie petycji – OR.152.4.2024.

4/ Sprawy różne.

5/ Zamknięcie posiedzenia Komisji.