Gmina i Urząd

Parafie

Widok na kościół z wieżą i zabudowania. Całość odgradzaja kamienne mury

Parafia pw. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie

Historia parafii w Kożuchowie od samego początku jest związana z kościołem farnym pw. Matki Bożej Gromnicznej, którego metrykę określa się na połowę XIII w. (pierwsza źródłowa wzmianka o kościele pochodzi z 1273 r.). Kościół w tamtym okresie był trójnawową świątynią z kamienia z prezbiterium na planie prostokąta. Duże fragmenty murów tej pierwotnej budowli tkwią w obrębie obecnej świątyni, rozbudowanej w XIV-XV w. W trzynastowiecznym kościele od początku istniał ołtarz główny poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, zgodnie do wezwania świątyni.

W 1945 r. przybywająca do Kożuchowa ludność polska w sposób naturalny szukała oparcia w parafii katolickiej i tak kościół Matki Boskiej Gromnicznej (Oczyszczenia NMP) jednoczył przybyszów zza Buga, z Wielkopolski i innych części kraju. Parafia rzymskokatolicka w Kożuchowie objęła swoim zasięgiem miasto z kościołem pomocniczym Świętego Ducha przy ul. 1 Maja, kościoły filialne w Solnikach i Stypułowie, oraz wsie Bielice, Cisów, Czciradz, Drwalewice, Dziadoszyce, Lasocin, Słocina, Sokołów i Zawada.

Kontakt

Parafia pw. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie
pl. Matejki 3
67-120 Kożuchów
e-mail: kozuchow@diecezjazg.pl
Proboszcz: ks. Władysław Stachura, tel. 68 355 35 50
Wikariusze: tel. 68 355 49 56

Msze św. w niedzielę

 • Kożuchów – 7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
 • Lasocin – 8.45
 • Solniki – 10.00
 • Stypułów –11.30

Kościoły filialne

 • Kożuchów – kościół pw. Ducha Świętego
 • Lasocin – kościół pw. Najśw. Serca Pana Jezusa
 • Solniki – kościół pw. św. Anny
 • Stypułów – kościół pw. św. Jadwigi

Biały budynek z wieżą kościelną, pomarańczowym dachem. Wokół mur z kamienia i figura.

Parafia pw. św. Anny w Broniszowie

Wieś Broniszów powstała prawdopodobnie w XIV w. Pierwsza źródłowa informacja o wsi pojawiła się w 1305 r.  W XVI w. klucz dóbr broniszowskich przeszedł w posiadanie rodziny von Kottwitz. Pierwotnie kościół był budowlą drewnianą, która prawdopodobnie uległa zniszczeniu podczas wojny trzydziestoletniej. Nową świątynię wzniósł ok. 1600 r. Hans Fabian von Kottwitz. W I połowie XVIII wieku Broniszów zakupiła rodzina Skrońskich.W 1845 r. władał nim baron Eduard Eugen von Tschammer, wieś liczyła 992 mieszkańców (343 katolików). W rękach rodu Broniszów pozostał do 1945 r. W tym czasie wybudowano we wsi zajazd dla podróżnych, kościół ewangelicki i dwie szkoły wyznaniowe. O zakończeniu II wojny światowej w zabudowaniach folwarcznych wybudowano PGR, we dworze mieściły się biura i mieszkania. Obecnie budowla znajduje się w rękach prywatnych.

Kontakt

Parafia pw. św. Anny w Broniszowie
Broniszów 29
tel. 68 388 18 24
e-mail. broniszow@diecezjazg.pl
Proboszcz: ks. Jan Makowski

Msze św. w niedzielę

 • Broniszów – 12.00
 • Jarogniewice – 13.15
 • Kamionka – 10.45
 • Radwanów – 19.00 (sobota)
 • Urzuty – 9.30

Kościoły filialne

 • Jarogniewice – kościół pw. św. Antoniego
 • Kamionka – kościół pw. Miłosierdzia Bożego
 • Radwanów – kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej
 • Urzuty – kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

 

Mur z kamienia, a po środku brama prowadząca do kościoła.
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Mirocinie Dolnym, kościół filialny parafii pw. św. Jerzego w Mirocinie Górnym

Parafia pw. św. Jerzego w Mirocinie Górnym

Tutejsza parafia jest wzmiankowana w 1352 roku. Kościół powstał na przełomie XIII i XIV. W 1522 roku odłączono od parafii kościół w Mirocinie Dolnym, gdzie powstała nowa parafia, a który przyłączono ponownie w 1945 roku.

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Mirocinie Dolnym

Jest kościołem filialnym parafii pw. św. Jerzego w Mirocinie Górnym. Jest to jednonawowa, bezwieżowa bryła z kamienia i rudy darniowej, z prostokątnym prezbiterium i dobudowaną od strony północnej zakrystią. Nawa będąca szerszą od prezbiterium dobudowana została w czasie późniejszym. Obie części posiadają osobne wejścia od strony południowej, przez dwa ostrołukowe ceglane portale. Do XIX w. kościół posiadał drewnianą dzwonnicę, w której znajdowały się dwa dzwony – z 1523 r. i 1615 r. Kościół przykryty jest dachem dwuspadowym, a nad zakrystią pulpitowym. Okna kościoła ostrołukowe z rozglifieniem obustronnym. Na szczególną uwagę zasługują średniowieczne okucia drzwi z motywami zwierzęcymi. Całość otacza kamienny mur z XV w.

Kontakt
Parafia pw. św. Jerzego w Mirocinie Górnym
Mirocin Górny 25
tel. 68 3552283
e-mail: mirocingorny@diecezjazg.pl
Proboszcz: ks. Antoni Bobłot

Msze św. w niedzielę

 • Mirocin Górny – 7.30, 11.00
 • Mirocin Dolny– 12.30
 • Wichów– 9.00
 • Przylaski– 8.00


Kościoły filialne

 • Mirocin Dolny – pw. Wniebowzięcia NMP
 • Wichrów – pw. św. Marcina
 • Przylaski  – pw. Matki Bożej Fatimskiej

Msze św. w niedzielę

 • Mirocin Górny – 12.30
 • Mirocin Dolny – 11.00
 • Przylaski – 8.00
 • Wichów – 9.00

Warto zobaczyć

Niewielki budynek z kamienia ze spiczastym dwuspadowym dachem. Obok wieża kościelna. Wokłó zadbane trawniki. Słoneczna pogoda.

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Studzieńcu

Wczesnogotycka świątynia z kamienia i rudy darniowej powstała w połowie XIII w. Składała się pierwotnie tylko z zamkniętego wielobocznie prezbiterium. W XV w. najprawdopodobniej dobudowano dzwonnicę, która nie zachowała się do naszych czasów. Kościół założony jest na rzucie prostokąta z nawą tej samej szerokości co prezbiterium od wschodniej strony, które zamknięte jest trójkątnie. Prezbiterium jest najstarszą częścią kościoła. Od strony zachodniej stoi wolno stojąca, drewniana dzwonnica. O strony wschodniej, na zewnątrz wbudowano epitafia. Dach kościoła pokrywa gont drewniany, całość otacza mur kamienny. Mimo że kościół był wielokrotnie przebudowywany, zachował wczesnogotycki styl. W XVI w. w ścianach wewnętrznych umieszczono kamienne nagrobne tablice właścicieli wsi. W XIX w. trzy zachowane epitafia figuralne przeniesiono na zewnątrz kościoła (elewacja prezbiterium). Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z czasów renesansu i baroku.

Parafie dekanatu Kożuchów

Więcej informacji