Gmina i Urząd Mieszkam w Gminie Kożuchów

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kożuchów

Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

10161_SKMBT_C25322111610160.pdf (lubuskie.pl)

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kożuchów obejmującego tereny położone w obrębie Radwanów

10160_SKMBT_C25322111610150.pdf (lubuskie.pl)