Gmina i Urząd

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY SENIORÓW W KOŻUCHOWIE.

Zgłoszenia mogą być dokonywane do 16 sierpnia 2021 r. do godziny 15:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie, ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów.
Zgłoszeń należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W oparciu o § 4 ust. 1 Statutu Rady Seniorów w Kożuchowie przyjętym Uchwałą Nr LXI/503/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r., poz. 2498 z późn. zm.) w sprawie powołania Rady Seniorów w Kożuchowie oraz nadania jej statutu, ogłaszam nabór kandydatów na członków Rady Seniorów w Kożuchowie.

OGLOSZENIE-O-NABORZE-KANDYDATOW-NA-CZLONKOW-RADY-SENIOROW-W-KOZUCHOWIE.pdf

Lista-poparcia-kandydata.doc