Gmina i Urząd

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowych

Burmistrz Kożuchowa ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2022 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie:

wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki