Gmina i Urząd

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

13 maja 2024 r. o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie rozpocznie się sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2.1. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kożuchowa
  2.2. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kożuchowie
  2.3. wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kożuchowie
  2.4. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kożuchowie
  2.5. powołania Komisji Społeczno – Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie
  2.6. powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Kożuchowie
  2.7. wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kożuchowie
3. Zamknięcie obrad sesji.