Gmina i Urząd

Gmina w pigułce

Widok z lotu ptaka zabytkowego miasta i okolicy

Gmina Kożuchów położona jest w południowej części województwa lubuskiego oraz zachodniej części powiatu nowosolskiego. Jest jedną  z 8 gmin powiatu i jedną z 3 gmin miejsko-wiejskich. Sieć osadniczą tworzą: miasto Kożuchów (siedziba władz gminy) oraz 20 wsi (Bielice, Broniszów, Bulin, Cisów, Czciradz, Drwalewice, Dziadoszyce, Książ Śląski, Lasocin, Mirocin Górny, Mirocin Dolny, Mirocin Średni, Podbrzezie Górne, Podbrzezie Dolne, Radwanów, Słocina, Sokołów, Solniki, Stypułów, Studzieniec).

Miasto położone jest w paśmie Wzgórz Dalkowskich, które są częścią Wału Głogowskiego, stanowiącego od zachodu odcinek tzw. Kocich Gór w Śląskim Pasie Wysoczyznowym. Leży na wysokości 101 m n.p.m., podczas gdy sąsiadujące z nim od południa wzniesienia dochodzą do 180 m. Na północ rozciąga się odcinek Pradoliny Barycko-Głogowskiej będący równiną, przez którą przepływają dwie rzeki (dopływy Odry): Mała Struga i Śląska Ochla. Przez Kożuchów przepływa rzeczka Kożuszna, która wpływa do Czarnej Strugi.

Mappa Google z zaznaczonymi konturami gminy Kożuchów

Gmina zajmuje obszar o powierzchni 179 km² (23,25% powierzchni powiatu nowosolskiego), granicząc:

  • na południowym zachodzie – z gminą Żagań
  • na zachodzie – z gminami Brzeźnica i Nowogród Bobrzański
  • na północy – z gminą Zielona Góra
  • na północnym wschodzie – z gminą Otyń
  • na wschodzie – z gminą Nowa Sól
  • na południowym wschodzie – z gminą Nowe Miasteczko
  • na południu – z gminą Szprotawa

Najbardziej skrajne odległości na terenie gminy oddalone są od siebie ok. 17 km w linii północny zachód – południowy wschód.

Liczba ludności miasta i gminy Kożuchów 2020

Lp. Nazwa miejscowości 31.12.2020* 31.12.2020**
1 Kożuchów 8 788 8 984
2 Bulin 16 17
3 Bielice 90 90
4 Broniszów 372 375
5 Cisów 93 97
6 Czciradz 441 445
7 Drwalewice 93 93
8 Dziadoszyce 36 36
9 Książ Śląski 380 381
10 Lasocin 173 179
11 Mirocin Górny 591 597
12 Mirocin Dolny 368 410
13 Mirocin Średni 239 242
14 Podbrzezie Dolne 677 684
15 Podbrzezie Górne 229 230
16 Radwanów 415 418
17 Słocina 128 129
18 Solniki 245 246
19 Sokołów 157 157
20 Studzieniec 692 693
21 Stypułów 899 924
22 Kierzkowice 5 9
23 Zawada 18 18
24 RAZEM 15 145 15 454

*) pobyt stały
**) pobyt stały i czasowy

Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz średniego wieku mieszkańców Polski.