Gmina i Urząd

DYSTRYBUCJA TABLETEK JODKU POTASU

Zgodnie z wytycznymi MSWiA oraz Wojewody Lubuskiego, Gmina Kożuchów realizuje niezbędne działania w zakresie przygotowania do dystrybucji tabletek jodku potasu.


Tabletki te są już w Gminie Kożuchów, a ich wydawanie rozpocznie się wyłącznie w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych.

ulotka jodek potasu