Gmina i Urząd Mieszkam w Gminie Kożuchów

Diagnoza obszaru Partnerstwa „Lubuska 9”

Dobiega końca pierwszy etap działań „Partnerstwa Gmin –  Lubuska 9”, którego częścią jest nasza Gmina. Wspólnie z ekspertami Związku Miast Polskich opracowana została diagnoza obszaru Partnerstwa. Jest to dokument, który ma w syntetyczny sposób opisywać bariery i potencjały rozwoju oraz najważniejsze wyzwania stojące przed samorządami lokalnymi. Raport opracowany został na podstawie badań społecznych, dokumentów dziedzinowych oraz danych statystycznych. Ostateczna wersja Raportu posłuży do opracowania Strategii rozwoju naszego Partnerstwa.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z jego treścią oraz kierowania ewentualnych uwag do projektu tego raportu w terminie do dn. 20 października 2022 r. na adres: p.maciag@kozuchow.pl

Diagnoza_robocza_L9_12_X