Gmina i Urząd

Burmistrz Kożuchowa informuje

Burmistrz Kożuchowa informuje, że w trybie artykułu 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2022 roku poz. 1327 z późn. zmianami) Ludowy Zespół Sportowy Irma z siedzibą w Studzieńcu w dniu 30 września 2022 roku złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Udział w rozgrywkach piłkarskich”.

oferta