Czas wolny

Sale zamkowe po remoncie

Zapraszamy do zwiedzania sali kameralnej oraz sali regionalnej, w której eksponowane są m.in. zbroje rycerskie oraz portrety książąt piastowskich pędzla Ireny Bierwiaczonek.

Pomieszczenie w Zamku. pod ścianą 4 metalowe zbroje rycerskie. za nimi wiszą obrazy przodków. chorągwie i herby. Przed zbrojami słupki z liną odgradzające ewentualnych zwiedzających.

Więcej informacji o zamku oraz Centrum Kultury.