Czas wolny

Centrum Kultury „Zamek”

Duży budynek zamku. Prowadzi do niego betonowa ścieżka, wokół usypane skarpy pokryte trawnikiem. Z 3 okien wiszą chorągwie.

Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie mieści się w średniowiecznym zamku wzniesionym pod koniec XIII w. Pracuje tu zgrany zespół pracowników, którzy potrafią zrealizować wiele różnorodnych przedsięwzięć. Główną osią działalności Centrum jest organizacja imprez, wydarzeń kulturalnych, wystaw, wernisaży, koncertów, konkursów, zajęć i sekcji, a także ciekawych i rozwijających spotkań, np. z podróżnikami. Cyklicznie organizujemy takie imprezy, jak: Dzień Kobiet, Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Turniej Rycerski i Dni Ziemi Kożuchowskiej, Festiwal Henrykowski, Dożynki Gminne, Święto Jabłka, Święto Niepodległości czy Wigilia Miejska. Centrum kultury poprzez swoje działania stara się dotrzeć z ofertą do różnych grup odbiorców – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Centrum składa się z komórki finansowo-ekonomicznej, sekcji kulturalno-oświatowej, administracji i obsługi technicznej.

Realizowane projekty

Centrum Kultury „Zamek” realizuje projekty kulturalne, edukacyjne, rozrywkowe i sportowe. Instytucja chętnie współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami i placówkami oświatowymi. Pracownicy domu kultury co roku starają się poszerzać ofertę zajęć i sekcji dla dzieci, dorosłych oraz młodzieży, by sprostać ich oczekiwaniom i stale rozwijać zainteresowania. Odbywają się tu lekcje gry na instrumentach, zajęcia ruchowe, plastyczne i muzyczne skierowane do mieszkańców gminy.

Zamek Książąt Piastowskich jest także wspaniałą atrakcją dla turystów. Efektowne wnętrza, klimatyczne piwnice, sala wystawowa poświęcona lokalnemu zespołowi „Lubuskie Słoneczko”, a także sala regionalna, w której można oglądać zbroje rycerskie autorstwa kożuchowskiego płatnerza Andrzeja Zalopanego oraz portrety książąt piastowskich pędzla zielonogórskiej malarki Ireny Bierwiaczonek.

Centrum Kultury „Zamek” jest administratorem Baszty Krośnieńskiej oraz Lapidarium. Te zabytki każdego roku przyciągają rzesze turystów. W baszcie mieści się Izba Regionalna, w której eksponowane są pamiątki związane z gminą, zdjęcia, pocztówki, kroniki, dokumenty, plany miasta czy listy, a także repliki elementów uzbrojenia rycerskiego oraz broni. Lapidarium należy do jednego z najlepiej zachowanych zespołów rzeźby nagrobnej w Polsce. Znajduje się tam ok. 200 płyt nagrobnych – renesansowych, barokowych i rokokowych, najstarsze z nich – figuralne – pochodzą z XVI w.

Inwestycje

W ostatnich latach w Centrum udało się przeprowadzić wiele ważnych i potrzebnych inwestycji wpływających na poprawę estetyki pomieszczeń. Doposażono pracownię muzyczną oraz wykonano nowe nagłośnienie i oświetlenie w sali widowiskowo-koncertowej. Dom kultury stale się rozwija, w ostatnim czasie przystąpił do projektu Liga E-Szkoła współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach przedsięwzięcia jednostka pozyskała nowy sprzęt, dzięki któremu będzie mogła poszerzyć swoją ofertę o nowe zajęcia.

Kontakt do nas

Centrum Kultury „Zamek”

ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 35 36
e-mail: sekretariat@zamekkozuchow.pl
zamekkozuchow.pl

Dyrektor: Anna Kulczycka