Bez kategorii

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE – 30.11.2023 r.

Zawiadomienie – sesja – 30.11.2023-1

Uchwała – Numer druku LXII.1.23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2023 rok-1

Uchwała – Numer druku LXII.2.23 zmieniajaca uchwałę w sprawie WPF na lata 2023-2040-1

Uchwała – Numer druku LXII.3.23 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – azbest-1

Uchwała – Numer druku LXII.4.23 w sprawie Programu współpracy w 2024 r. Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami-1

Uchwała – Numer druku LXII.5.23 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych – żłobki-1

Uchwała – Numer druku LXII.6.23 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych-1