Bez kategorii

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

Zawiadomienie – sesja – 28.12.2023

Autopoprawka do projektu WPF na lata 2024-2040

Autopoprawka do projektu budżetu na 2024 rok

Uchwała – Numer druku LXIV.3.23 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

Uchwała – Numer druku LXIV.4.23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania (…)

Uchwała – Numer druku LXIV.5.23 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej

Uchwała – Numer druku LXIV.6.23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026

Uchwała – Numer druku LXIV.7.23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2023 rok

Uchwała – Numer druku LXIV.8.23 zmieniająca WPF na lata 2023-2040