Bez kategorii

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE – 18.01.2024

Zawiadomienie – sesja – 18.01.2024

Uchwała – Numer druku LXV.1.24 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2024 rok

Uchwała – Numer druku LXV.2.24 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2024 rok

Uchwała – Numer druku LXV.3.24 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok – pdf

Uchwała – Numer druku LXV.4.24 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF na lata 2024-2040

Uchwała – Numer druku LXV.5.24 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej – pdf

Uchwała – Numer druku LXV.6.24 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich

Uchwała – Numer druku LXV.7.24 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała – Numer druku LXV.8.24 w sprawie zmian w statucie Gminy Kożuchów