Bez kategorii

Zarządzenie Nr 0050.28.2022

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2022 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarzadzenie-Nr-0050.28.2022.pdf