Bez kategorii

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

„Burmistrz Kożuchowa informuje, że w trybie artykułu 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.) Miejski Klub Sportowy „KORONA” w Kożuchowie w dniu 23 listopada 2022 roku złożył ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Turniej piłkarski dla dzieci w kategorii skrzat i orlik”.”

 

 

oferta uproszczona – MKS KORONA

informacja – art. 19a-MKS KORONA