Bez kategorii

Ogłoszenie w sprawie wyborów do Izb Rolniczych

Informuje się, że zgodnie z Uchwałą nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego
2023 r. datę wyborów do Izb Rolniczych ustalono na dzień 24 września 2023 r.
Osoby uprawnione do głosowania w Gminie Kożuchów głosować będą mogli w lokalu wyborczym zlokalizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kożuchowie – biuro podawcze.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz.U.  z 2022 r. poz. 183) informuję, iż spis uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Lubuskiej Izby Rolniczej został sporządzony i udostępniony jest do wglądu od dnia 25 sierpnia 2023 r. do dnia 1 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, ul. Rynek 1A, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu.