Bez kategorii

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie informuje, że w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W związku z planowanym złożeniem wniosku na realizację Programu, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie zachęca  osoby zainteresowane z Gminy Kożuchów, do składania deklaracji udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.
Deklaracje będą służyły diagnozie potrzeb osób zainteresowanych oraz kalkulacji środków na realizację zadania.
Deklaracje będą przyjmowane  w nieprzekraczalnym terminie: do 07 września 2023 r. w kolejności zgłoszeń.
Realizacja zadania będzie możliwa jedynie w przypadku zaakceptowania wniosku, otrzymania niezbędnych środków do realizacji zadania.