Bez kategorii Mieszkam w Gminie Kożuchów

NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW 2024/2025 r.

Burmistrz Kożuchowa informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr X/110/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych
z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kożuchów oraz uchwały zamieniającej Nr XX/189/20 z dnia
27 lutego 2020 r. przyjmowane są wnioski na wymianę pieca na 2024/2025 r.

Termin składania wniosków upływa 30 września 2024 r.

Zgodnie z zasadami udzielenia dotacji, zakup i wymiana pieca może nastąpić dopiero
po podpisaniu umowy z Burmistrzem Kożuchowa.

Wnioski można pobrać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kożuchowie bądź na stronie Urzędu Wydział Gospodarki Komunalnej link:

https://kozuchow.pl/gmina-urzad/twoj-urzad/wydzial-gospodarki-komunalnej/.

W związku z powyższym w razie dodatkowych pytań informacji można uzyskać pod nr. telefonu:
68 355-59-67 bądź osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kożuchowie ul. Rynek 1 A
(pokój nr 27, III piętro).