Bez kategorii

KOMUNIKAT DLA WYBORCÓW MIEJSCOWOŚCI: DZIADOSZYCE, SOLNIKI, ZAWADA, KSIĄŻ ŚLĄSKI, MIROCIN GÓRNY

Burmistrz Kożuchowa informuje, że zgodnie z Postanowieniem NR 84/2023 z dnia
9 sierpnia 2023 roku Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II, zmianie uległy niektóre
stałe obwody głosowania oraz ich siedziby.
Od najbliższych wyborów, tj. do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,
stałe obwody głosowania oraz ich siedziby dla wyborców Dziadoszyc, Solnik, Zawady,
Książa Śląskiego oraz Mirocina Górnego, kształtują się następująco:

 • Obwód Nr 12 – Książ Śląski
  Siedziba OKW: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów
  Filia Książ Śląski
  Książ Śląski 32
 • Obwód Nr 13 – Mirocin Górny
  Siedziba OKW: Świetlica Wiejska
  Mirocin Górny 82
 • Obwód Nr 14 – Dziadoszyce, Solniki, Zawada
  Siedziba OKW: Świetlica Wiejska
  Solniki 1