Dyżur wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Dyżur wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Grzegorz Wajman pełni dyżur w dniu 18 stycznia br. od godziny 14:00 do godziny 15:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy:

68-355-59-42.

Szkodliwość azbestu

Szkodliwość azbestu

Azbest jest bardzo niebezpieczny dla człowieka, gdyż kiedy oddychamy powietrzem nim zanieczyszczonym, do naszych płuc docierają jego włókna. Aktualnie obowiązuje zakaz stosowania wyrobów z azbestem, a stare elementy z niego wykonane muszą być usuwane z budynków i utylizowane. Miarą zanieczyszczenia środowiska azbestem jest stężenie włókien azbestu w powietrzu atmosferycznym. Chorobotwórcze są włókna azbestu niewidoczne dla oka, o średnicy < 3 µm i długości > 5 µm tzw. włókna respirabilne Azbest jest groźny w przypadku emisji włókien do powietrza atmosferycznego. Emisja następuje w wyniku degradacji materiałów zawierających azbest lub innych uszkodzeń mechanicznych materiałów zawierających azbest, np. łamanie, kruszenie itp.

Azbest jest groźny dla środowiska ponieważ jego włókna są niezniszczalne, uwalniają się z materiałów zawierających azbest w miarę ich degradacji, a pył azbestowy rozprasza się i wywołuje ryzyko poważnych chorób układu oddechowego, głównie płuc. Polska jest pierwszym i jedynym krajem w Unii Europejskiej, która podjęła wyzwanie wycofania z użytkowania wyrobów zawierających azbest. Od 2009 r. realizujemy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu we współpracy z wieloma ministerstwami i instytucjami (Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032). Program określa, że wyroby zawierające azbest powinny być usunięte do 2032 r.

Azbest, jako materiał niebezpieczny podlega szczególnemu traktowaniu. Odpady zawierające azbest powinny być utylizowane w odpowiednio do tego celu przystosowanych miejscach (składowiskach).

 

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Ireneusz Drzewiecki pełni dyżur w dniu 30 listopada br. od godziny 11:00 do godziny 12:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy: 606-473-918.

Burmistrz Kożuchowa informuje

Burmistrz Kożuchowa informuje

Burmistrz Kożuchowa informuje, że w trybie artykułu 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2022 roku poz. 1327 z późn. zmianami) Ludowy Zespół Sportowy Irma z siedzibą w Studzieńcu w dniu 30 września 2022 roku złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Udział w rozgrywkach piłkarskich”.

oferta

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego

Dotyczy: Budowa dróg gminnych, przebudowa drogi gminnej nr 101655F, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 283, obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów w ramach zadania „budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Zielonogórską a ul. Anny Haller, obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów.

treść obwieszczenia

Siódmy Ogólnopolski Festiwal Muzyczna Wioska