Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Ireneusz Drzewiecki pełni dyżur w dniu 5 kwietnia br. od godziny 11.30 do godziny 12.30 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy: 606-473-918.

PROJEKT GRANTOWY „CYFROWA GMINA”

Uwaga rolnicy

Uwaga rolnicy

Od dnia 1 lutego do 28 lutego 2023 r. przyjmowane są  wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu na 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w terminie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.

Hodowcy bydła do wniosku muszą załączyć również zaświadczenie od kierownika biura powiatowego ARiMR potwierdzające ilość sztuk bydła w przeliczeniu na DJP w roku poprzednim.

 

Burmistrz Kożuchowa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Dyżur wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Dyżur wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Grzegorz Wajman pełni dyżur w dniu 18 stycznia br. od godziny 14:00 do godziny 15:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy:

68-355-59-42.

Szkodliwość azbestu

Szkodliwość azbestu

Azbest jest bardzo niebezpieczny dla człowieka, gdyż kiedy oddychamy powietrzem nim zanieczyszczonym, do naszych płuc docierają jego włókna. Aktualnie obowiązuje zakaz stosowania wyrobów z azbestem, a stare elementy z niego wykonane muszą być usuwane z budynków i utylizowane. Miarą zanieczyszczenia środowiska azbestem jest stężenie włókien azbestu w powietrzu atmosferycznym. Chorobotwórcze są włókna azbestu niewidoczne dla oka, o średnicy < 3 µm i długości > 5 µm tzw. włókna respirabilne Azbest jest groźny w przypadku emisji włókien do powietrza atmosferycznego. Emisja następuje w wyniku degradacji materiałów zawierających azbest lub innych uszkodzeń mechanicznych materiałów zawierających azbest, np. łamanie, kruszenie itp.

Azbest jest groźny dla środowiska ponieważ jego włókna są niezniszczalne, uwalniają się z materiałów zawierających azbest w miarę ich degradacji, a pył azbestowy rozprasza się i wywołuje ryzyko poważnych chorób układu oddechowego, głównie płuc. Polska jest pierwszym i jedynym krajem w Unii Europejskiej, która podjęła wyzwanie wycofania z użytkowania wyrobów zawierających azbest. Od 2009 r. realizujemy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu we współpracy z wieloma ministerstwami i instytucjami (Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032). Program określa, że wyroby zawierające azbest powinny być usunięte do 2032 r.

Azbest, jako materiał niebezpieczny podlega szczególnemu traktowaniu. Odpady zawierające azbest powinny być utylizowane w odpowiednio do tego celu przystosowanych miejscach (składowiskach).