Uwaga rolnicy!

Uwaga rolnicy!

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Kożuchów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy informuję, iż została powołana przez Wojewodę Lubuskiego Komisja do szacowania szkód w rolnictwie spowodowanych długotrwałą suszą.
Wnioski należy składać w biurze podawczym tut. Urzędu Miejskiego do dnia 11 sierpnia 2023 r.

Deklaracja przez producenta rolnego zgłoszenia o szacowanie przez Komisję powołaną przez Wojewodę strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę nie zastępuje złożenia przez tego samego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę suszową”

1 sierpnia zawyją syreny

1 sierpnia zawyją syreny

1 sierpnia o godz. 17.00 odbędzie się głośna próba syren alarmowych – uczczenie 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Wniosek o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska pogodowego (suszy) na terenie Gminy Kożuchów

Burmistrz Kożuchowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Kożuchowie

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym