WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO – WĘGLA KAMIENNEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO – WĘGLA KAMIENNEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

  1. Węgiel po preferencyjnej cenie (2.000,00 zł brutto) w ilości do 1,5 tony (do końca 2022r.) może kupić osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego.
  2. Cena zakupu węgla nie obejmuje kosztów transportu z punktu sprzedaży do gospodarstwa domowego. Koszt takiego transportu ponosi kupujący.
  3. Płatność za zakup węgla będzie należało dokonać na nr konta bankowego Gminy Kożuchów, dopiero po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Gminę, o czym urząd powiadomi kupującego.
  4. Płatność będzie wymagana przed odbiorem węgla.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (od 01.01.2023 r.)

Wniosek o zakup węgla przez mieszkańca 

Continue reading

Informacja w sprawie dodatku węglowego oraz niektórych źródeł ciepła.

Informacja w sprawie dodatku węglowego oraz niektórych źródeł ciepła.

Uwaga mieszkańcy,
Weszło w życie rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Innymi słowy – formularz można już pobierać, wypełniać i składać. W przypadku naszej gminy miejscem składania dokumentów będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie:
                                                                                                                                                      
Adres skrytki na ePUAP-/OPSKOZUCHOW/skrytka
🖱 Wniosek można pobrać tutaj:

155_Wniosek_o_dodatek_weglowy

156_Jak_wypelnic_wniosek_o_dodatek_weglowy

Continue reading

Konkurs kulinarny ,,Bitwa Regionów”

Informacja o zakończeniu usuwania azbestu z terenu gminy Kożuchów w 2021 r.