Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ”– edycja 2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ”– edycja 2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ”– edycja 2024

Gmina Kożuchów w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”– edycja 2024 otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 557 854,00 zł.  z Funduszu Solidarnościowego  na realizację programu na podstawie umowy nr PS–V.042.25.2023/UMiG Kożuchów w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zwanego dalej „Programem”
 Całość zadania w 100% finansowane  będzie z Funduszu Solidarnościowego.

319_Obowiazek_informacyjny

318_AOON-plakat_24

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

Mobilny Punkt Informacyjny w Kożuchowie, 21.02.2024 r.

Mobilny Punkt Informacyjny w Kożuchowie, 21.02.2024 r.

Zespół Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, zaprasza na bezpłatne konsultacje. Spotkanie odbędzie się w środę 21 lutego 2024 r. w Kożuchowie.

O wydarzeniu

Podczas rozmów z naszym specjalistą dowiesz się o wsparciu z Funduszy Europejskich – m.in. na założenie firmy lub jej rozwój – oraz o projektach, w których możesz uczestniczyć. Jeśli pracujesz w samorządzie lub działasz w organizacji pozarządowej, zapoznasz się z aktualnymi konkursami na dofinansowanie projektów.

Dodatkowo uzyskasz informacje o partnerstwie publiczno-prywatnym i dowiedziesz się, jak łączyć PPP z funduszami unijnymi.

Kiedy i gdzie

Konsultacje odbędą się w środę 21 lutego 2024 r.:

  • od 9:00 do 11:30 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie, ul. Rynek 1A, 67-120 Kożuchów.

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami:

  • telefonicznie: 68 4565-454, -488, -480, -499, -535;
  • mejlowo: zielonagora@lubuskie.pl

Serdecznie zapraszamy!

Mobilny Punkt Informacyjny w Kożuchowie Funduszy Europejskich – 21.02.2024 r.

Mobilny Punkt Informacyjny w Kożuchowie Funduszy Europejskich – 21.02.2024 r.

Zespół Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, zaprasza na bezpłatne konsultacje. Spotkanie odbędzie się w środę 21 lutego 2024 r. w Kożuchowie.

O wydarzeniu

Podczas rozmów z naszym specjalistą dowiesz się o wsparciu z Funduszy Europejskich – m.in. na założenie firmy lub jej rozwój – oraz o projektach, w których możesz uczestniczyć. Jeśli pracujesz w samorządzie lub działasz w organizacji pozarządowej, zapoznasz się z aktualnymi konkursami na dofinansowanie projektów.

Dodatkowo uzyskasz informacje o partnerstwie publiczno-prywatnym i dowiedziesz się, jak łączyć PPP z funduszami unijnymi.

Kiedy i gdzie

Konsultacje odbędą się w środę 21 lutego 2024 r.:

  • od 9:00 do 11:30 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie, ul. Rynek 1A, 67-120 Kożuchów.

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami:

  • telefonicznie: 68 4565-454, -488, -480, -499, -535;
  • mejlowo: zielonagora@lubuskie.pl

 

Serdecznie zapraszamy!