Zarządzenia Burmistrza Kożuchowa

Dotyczą wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Zarządzenie Nr 0050.21.2017

Zarządzenie Nr 0050.22.2017