Spotkanie Społecznej Rady Gospodarczej

Dnia 9 marca br. odbyło się pierwsze spotkanie członków Społecznej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Kożuchowa.

Komisja została powołana przez władzę gminy, w celu poprawienie sytuacji gospodarczej w Gminie Kożuchów. Podczas spotkania został wybrany przewodniczący komisji Pan Tomasz Jakóbczak oraz zastępca przewodniczącego Pan Jacek Niezgodzki. Została również omówiona sytuacja dot. strefy ekonomicznej oraz promocji turystycznej miasta.