dwa samochody strażackie w remizie

Ochotnicza Straż Pożarna

Zarząd na lata 2016 – 2021r.

Prezes – Tomasz Walczak
Wiceprezes – Adrian Michalak
Wiceprezes – Damian Bednarczuk
Komendant Zabezpieczenia Przeciwpożarowego Gminy – Mariusz Werłos
Skarbnik – Piotr Kaczmarek
Sekretarz – Radosław Michalak
Członek Prezydium – Krzysztof Raczykowski
Członek Prezydium – Andrzej Staroszczuk

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – Stanisław Leśków
Sekretarz – Marcin Danielkiewicz
Członek – Paweł Ciebień

 

Na terenie gminy Kożuchów działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP):

  • OSP w Kożuchowie – rok założenia 1945 rok

OSP Kożuchów

  • OSP w Broniszowie

Rok założenia: 1946

Przynależność do krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego: NIE

Prezes OSP: Gładysz Waldemar

Naczelnik OSP: Pazdyga Krzysztof

OSP w Broniszowie posiada samochód marki Star. Jednostka składa się z 22 członków czynnych i 3 wspierających. Siedzibą jest remiza znajdująca się w Broniszowie.

  • OSP w Lasocinie

Rok założenia: 1962

Przynależność do krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego: NIE

Prezes OSP: Owczarek Patryk

Naczelnik OSP: Podlak Ireneusz

OSP w Lasocinie posiada samochód średni GBM Star 200 o nr operacyjnym 308. Jednostka składa się z 15 członków czynnych 7 wspierających, Siedzibą jest remiza znajdująca się pod adresem Lasocin 46.

  • OSP w Mirocinie Dolnym – rok założenie 1945 rok

OSP Mirocin Dolny

  • OSP w Mirocinie Górnym 

Rok założenia: 1946

Przynależność do krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego: TAK, od 2010r.

Prezes OSP: Andrzej Staroszczuk

Naczelnik OSP: Andrzej Staroszczuk

W Mirocinie Górnym działa 28 czynnych strażaków, w tym pięciu ratowników medycznych i dwie drużyny młodzieżowe. Jednostka posiada trzy samochody bojowe i żuka. Siedzibą OSP jest budynek remizy znajdujący się pod adresem Mirocin Górny 9.

OSP Mirocin Górny

  • OSP w Studzieńcu – rok założenia  1947 rok

Przynależność do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: TAK, od 2014r.

Prezes OSP: Paweł Danielkiewicz

Naczelnik OSP: Radosław Michalak

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzieńcu posiada na stanie samochód GBA 2.8/16 Star 266 „DZIK” o numerach operacyjnych 389 F 80 oraz samochód ratowniczo -gaśniczy  MAN GBA2/16. Przy jednostce działa Jednostka Operacyjno-Techniczna, Młodzieżowa Drużyna Chłopców i Dziewcząt. Siedzibą OSP jest budynek remizy znajdujący się pod adresem Studzieniec 07 . W remizie znajduje się Automatyczny Defibrylator (AED).

OSP Studzieniec

  • OSP w Stypułowie .

OSP Stypułów