Nasze inwestycje

Realizujemy ambitne projekty

Kożuchów znajduje się w południowej części województwa lubuskiego. To bardzo dobrze rozwijająca się gmina w tej części Polski. Położenie gminy w sąsiedztwie Nowej Soli, Zielonej Góry, ważnego dla rejonu środkowo-zachodniej Polski ośrodka administracyjnego, przemysłowego i akademickiego, dobre powiązanie z siecią dróg o znaczeniu wojewódzkim i krajowym oraz niewielka odległość od granicy z Niemcami stwarzają możliwości rozwoju gminy.

Dzięki dużym inwestycjom Kożuchów staje się miastem przyjaznym dla biznesu. Sprzyja inwestorom i otwiera się przed nimi ciekawe możliwości rozwoju.

Aby mieszkańcom żyło się lepiej, a turystom odwiedzającym gminę poprawił komfort podróżowania, włodarze miasta inwestują w drogi, które poprawiają bezpieczeństwo ruchu.

Bezpieczne drogi

W maju 2015 r. nastąpił ostateczny odbiór jednej z najtrudniejszych inwestycji drogowych ostatnich lat w Kożuchowie – remont ulicy Kraszewskiego. Wymieniono infrastrukturę podziemną, powstały nowe chodniki z kostki betonowej brukowej i ścieżka rowerowa. Droga została wykonana w ramach programu: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Koszt: 4, 76 mln zł, w tym 1, 64 mln dotacji z budżetu państwa.

W ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w gminie Kożuchów realizowane są ważne inwestycje drogowe, które w efekcie ułatwią komunikację i poprawią bezpieczeństwo ruchu:

 • we współpracy z Powiatem Nowosolskim remontowana jest droga w Studzieńcu
 • w partnerstwie z Powiatem oraz Miastem Zielona Góra modernizowana jest droga w Radwanowie
 • trzecia inwestycja w ramach tego programu to – przebudowa ul. Młynarskiej, Koszarowej, Rataja i Kościuszki w Kożuchowie.

Oto kolejne realizowane projekty drogowe:

 • przebudowa drogi na ul. Osiedle XXX-lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym. Za ponad 3 mln zł przebudowana została droga i chodnik oraz wytyczono nową organizację ruchu. Niedługo na tym odcinku zainstalowane zostanie oświetlenie drogowe.
 • od 2017 r. trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1044F Nowe Żabno-Drwalewice. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 2 mln zł.
 • w Solnikach, od skrzyżowania z drogą powiatową do końca miejscowości przebudowano zniszczoną nawierzchnię jezdni, wybudowano chodniki, zjazdy do posesji, przepust drogowy oraz odwodnienie. To ważny fragment drogi gminnej Cisów – Solniki. Prace te kosztowały gminę ponad prawie 1,6 mln zł.
 • w Stypułowie zainwestowaliśmy w nowe oświetlenie drogowe. W ramach umowy wykonano również przyłączenie do sieci energetycznej. Koszt tego zadania wynosi prawie 214 tys. zł.

Dbamy o zabytki i kulturę

 • Na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego w Kożuchowie, obecnie lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja, wykonane zostały prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch płyt nagrobnych. Fundusze ( prawie 31 tys. zł) pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych. Zakres prac określony został przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie decyzji. Przeczytaj więcej o tym wyjątkowym zabytku.
 • W ramach projektu „Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa – etap I” finansowanego ze środków Lubuskiego RPO starówka w Kożuchowie zyskała drugie życie. Iluminacja murów obronnych i zamku sprawia, że nocą śródmieście wygląda jeszcze piękniej. Dzięki projektowi „Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa – remont Zamku” rezydencja książęca z początku XIV wieku odzyskała swój barokowy blask. Teraz odnowiona elewacja przyciąga wzrok oraz obiektywy aparatów odwiedzających turystów.
 • Wraz z niemiecką gminą Schwepnitz zrealizowaliśmy projekt „Polsko – Niemieckie Spotkania z Kulturą Ludową“, w ramach którego w salach kożuchowskiego zamku zorganizowaliśmy warsztaty rękodzieła, występy zespołów ludowych i wspólną biesiadę. Był to jeden z szeregu projektów promujących kulturę i współpracę z partnerską gminą Schwepnitz w Niemczech.
 • Kolejną zakończoną inwestycją był remont ponad 100-letniej zabytkowej wieży ciśnień przy ul. Szprotawskiej w Kożuchowie, wyróżnionej w konkursie Zabytek Zadbany 2016 w kategorii specjalnej – architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki.
 • Zależy nam na tym, aby dzieci i młodzież ciekawie i aktywnie spędzały czas w naszym mieście. Z myślą o nich zbudowaliśmy skatepark, a w przyszłości powstanie nowoczesna hala sportowa.

Bezpieczeństwo i higiena życia

 • Inwestycja „Rozbudowa Infrastruktury Jednostek OSP Gminy Kożuchów Ujętych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” to prawie 4 mln zł na rozbudowę dwóch remiz OSP, a także zakup wozu ratowniczo-gaśniczego. Solidna realizacja świadczy o naszym profesjonalizmie i dobrym przygotowaniu do realizacji projektu.
 • Remont Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Elektrycznej to jedna z inwestycji realizowanych w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowo uzdatnianej wody i prawidłowego oczyszczania ścieków dla aglomeracji Kożuchów”. Wartość całego przedsięwzięcia to 15 mln zł, przy czym 50% tej kwoty to środki pozyskane z Unii Europejskiej. Wśród wykonanych prac jest m.in.
  • modernizacja oczyszczalni ścieków
  • budowa kanalizacji w Czciradzu
  • przebudowa przepompowni przy ul. Zygmuntowskiej
  • rewitalizacja wieży ciśnień
  • remont Stacji Uzdatniania Wody (zostały zamontowane nowe urządzenia na hali filtrów, wyremontowane zbiorniki na uzdatnioną wodę, wymieniono też rurociągi technologiczne i zbiorniki popłuczyn).