ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie zwołuje się na dzień 29 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
  3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
  4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

   5.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2018 rok. /numer druku III/1/18/

   5.2. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kożuchów na 2019 rok. /numer druku III/2/18/

   5.3. zmieniającej uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. /numer druku III/3/18/

   5.4. wyposażenia jednostki organizacyjnej w majątek Gminy Kożuchów. /numer druku III/4/18/

   5.5. Programu współpracy w 2019 r. Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. /numer druku III/5/18/

   5.6. zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w 2018 roku. /numer druku III/6/18/

  1. Sprawy różne.
  2. Przyjęcie protokołów z sesji Nr LXII, Nr I i Nr II.

8. Zamknięcie obrad sesji.

Transmisja obrad Rady Miejskiej w Kożuchowie https://www.youtube.com/channel/UChnYam3jlnYx-0AGUXFThFQ?view_as=subscriber

Numer druku III.1.18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2018 rok

Numer druku III.2.18 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kożuchów na 2019 rok

Numer druku III.3.18 zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości

Numer druku III.4.18 wyposażenia jednostki organizacyjnej w majątek Gminy Kożuchów

Numer druku III.5.18 program-wspolpracy na 2019-r z organizacjami pozarządowymi

Numer druku III.6.18 zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w 2018 roku