Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 2 listopada 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Kożuchowie kadencji 2018 – 2023, w celu złożenia ślubowania przez radnych wybranych, burmistrza wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku, pierwsza sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Porządek obrad:

  1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
  2. Otwarcie sesji.
  3. Ślubowanie radnych.
  4. Uchwalenie porządku obrad.
  5. Wybór przewodniczącego rady gminy.
  6. Wybór wiceprzewodniczących rady gminy.
  7. Ślubowanie wybranego burmistrza.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie obrad I sesji rady gminy.