ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie została zwołana na 27 grudnia 2018 r; godz. 11.00 – sala radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
  3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
  4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

   5.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2018 rok. /numer druku V/1/18/

   5.2. zmieniającej uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. /numer druku V/2/18/

  1. Sprawy różne.
  2. Przyjęcie protokołów z sesji Nr III i Nr IV.
  3. Zamknięcie obrad sesji.

Numer druku V.1.18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2018 rok

Numer druku V.2.18 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Transmisja obrad Rady Miejskiej w Kożuchowie https://www.youtube.com/channel/UChnYam3jlnYx-0AGUXFThFQ?view_as=subscriber