Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie

Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie odbędzie się w dniu 30 maja 2018 r. o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie z działalności P.U.K. USKOM za 2017 rok:

– plany remontowe i inwestycyjne na 2018 rok,

– funkcjonowanie Spółki w świetle obowiązującej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

  1. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
  2. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

   5.1. ustalenia dla terenu Gminy Kożuchów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. /numer druku LVIII/1/18/

   5.2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2018 rok. /numer druku LVIII/2/18/

5.3. przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. /numer druku LVIII/3/18/

5.4. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku LVIII/4/18/

5.5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. /numer druku LVIII/5/18/

   5.6. udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /numer druku LVIII/6/18/

   5.7. udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /numer druku LVIII/7/18/

   5.8. udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /numer druku LVIII/8/18/

   5.9. udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /numer druku LVIII/9/18/

   5.10. udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /numer druku LVIII/10/18/

   5.11. udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /numer druku LVIII/11/18/

  1. Sprawy różne.
  2. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LVII.
  3. Zamknięcie obrad sesji.

LVIII.1.18

LVIII.2.18

LVIII.3.18

LVIII.4.18

LVIII.5.18

LVIII.6.18

LVIII.7.18

LVIII.8.18

LVIII.9.18

LVIII.10.18

LVIII.11.18