ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 r. o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2018 rok:

   2.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2018 rok. /numer druku LIII/3/18/.

  1. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2018 rok:

   3.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2018 rok. /numer druku LIII/4/18/.

  1. Sprawozdanie z działalności za 2017 rok:

   4.1. Rady Miejskiej w Kożuchowie;

   4.2. Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie.

  1. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
  2. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. nadania nazwy „Skwer Pionierów Ziemi Kożuchowskiej”. /numer druku LIII/1/18/
   7.2. nadania nazwy ulic na terenie Gminy Kożuchów. /numer druku LIII/2/18/
   7.3. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. /numer druku LIII/5/18/
   7.4. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. /numer druku LIII/6/18/
7.5.  
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. /numer druku LIII/7/18/
7.6.
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. /numer druku LIII/8/18/
7.7.
zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych. /numer druku LIII/9/18/
8. Sprawy różne.
9.
Przyjęcie protokołu z sesji Nr LII.
10. Zamknięcie obrad sesji.

NUMER DRUKU LIII.1.18

NUMER DRUKU LIII.2.18

NUMER DRUKU LIII.3.18

NUMER DRUKU LIII.4.18

NUMER DRUKU LIII.5.18

NUMER DRUKU LIII.6.18

NUMER DRUKU LIII.7.18

NUMER DRUKU LIII.8.18

NUMER DRUKU LIII.9.18