ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 15.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
  3. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

   4.1. nadania nazw ulic na terenie Gminy Kożuchów. /numer druku LII/1/17/

   4.2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2017 rok. /numer druku LII/2/17/

   4.3. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kożuchowa. /numer druku LII/3/17/

   4.4. przejęcia przez Gminę Kożuchów do realizacji zadania publicznego. /numer druku LII/4/17/

  1. Sprawy różne.
  2. Przyjęcie protokołów z sesji nr L i LI.
  3. Zamknięcie obrad sesji.

Numer druku LII.1.17 w sprawie nadania nazwy ulicy – Bajkowa, Poligonowa

Numer druku LII.2.17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kozuchów na 2017 rok

Numer druku LII.3.17 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kożuchowa

Numer druku LII.4.17 w sprawie przejęcia zadania publicznego