ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

Sesję Rady Miejskiej w Kożuchowie zwołuje się na dzień 28 listopada 2017 r. o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Funkcjonowanie instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w Gminie Kożuchów:

– Policja,

– Straż Miejska,

– Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna.

  1. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
  2. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

   5.1. przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. /numer druku L/1/17/

   5.2. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kożuchów na 2018 rok. /numer druku L/2/17/

   5.3.  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Kożuchowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Kożuchowie. /numer druku L/3/17/

   5.4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Kożuchowie. /numer druku L/4/17/

   5.5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mirocinie Dolnym. /numer druku L/5/17/

   5.6. Programu współpracy w 2018 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. /numer druku L/6/17/

   5.7. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. /numer druku L/7/17/

   5.8. zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie inwestycyjne związane z zakupem ambulansu dla WS SP ZOZ w Nowej Soli. /numer druku L/8/17/

   5.9. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2017 roku. /numer druku L/9/17/

  1. Sprawy różne.
    7. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XLIX.
    8. Zamknięcie obrad sesji.

Numer druku L.1.17 – Uchwała XLIX..17 w sprawie dofinansowania dla OSP – agregat

Numer druku L.2.17 – Uchwała XLIX..17 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kożuchów na 2018 rok

Numer druku L.3.17 – Uchwała XLIX..17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej – SP1

Numer druku L.4.17 – Uchwała XLIX..17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej – SP2

Numer druku L.5.17 – Uchwała XLIX..17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej – SP Mirocin Dolny

Numer druku L.6.17 – Uchwała XLIX..17 w sprawie Programu współpracy w 2018 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Numer druku L.7.17 – Uchwała XLIX..17 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Numer druku L.8.17 – Uchwała udzielenie dot. Powiat-ambulans

Numer druku L.9.17 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2017 rok