Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie

W dniu 25 marca 2019 roku o godz. 14.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Sytuacja osób niepełnosprawnych w gminie – działalność Stowarzyszenia „AGOS” i Kożuchowskiego Stowarzyszenia „Vitium”.
  3. Materiały sesyjne.
  4. Wnioski.
  5. Sprawy różne.
  6. Stan obiektów zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem murów obronnych i Lapidarium, wykorzystanie środków finansowych zewnętrznych – wizytacja w terenie.
  7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.