Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kożuchowie

Zawiadamiam, że w dniu 20 marca br. o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie posiedzenia komisji i przedstawienie porządku obrad.

2/ Rozpatrzenie skargi – OR.1510.9.2019.

3/ Rozpatrzenie skargi – OR.1510.10.2019.

4/ Sprawy różne.

5/ Zamknięcie posiedzenia Komisji.