Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kożuchowie

W dniu 22 marca br. o godz. 9.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie posiedzenia komisji i przedstawienie porządku obrad.

2/ Wizytacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie.

3/ Materiały sesyjne.

4/ Sprawy różne.

5/ Zamknięcie posiedzenia Komisji.