ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie została zwołana na dzień 2 stycznia 2019 r. o godzinie 15:00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Ślubowanie radnego Grzegorza Wajmana.
  3. Zamknięcie obrad sesji.

Transmisja obrad Rady Miejskiej w Kożuchowie https://www.youtube.com/channel/UChnYam3jlnYx-0AGUXFThFQ?view_as=subscriber