ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kożuchowie zwołuje się na dzień 23 listopada 2018 r. o godzinie 15:00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

  2.1. ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych. /numer druku II/1/18/

  2.2. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kożuchowa. /numer druku II/2/18/

2.3. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kożuchowie. /numer druku II/3/18/

  2.4. wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kożuchowie. /numer druku II/4/18/

  2.5. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kożuchowie. /numer druku II/5/18/

  2.6. powołania Komisji Społeczno – Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie. /numer druku II/6/18/

2.7. powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Kożuchowie. /numer druku II/7/18/

  1. Zamknięcie obrad sesji.

Transmisja obrad Rady Miejskiej w Kożuchowie https://www.youtube.com/channel/UChnYam3jlnYx-0AGUXFThFQ?view_as=subscriber

Numer druku II.1.18 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych

Numer druku II.2.18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kożuchowa

Numer druku II.3.18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Numer druku II.4.18 w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Numer druku II.5.18 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Numer druku II.6.18 w sprawie powołania Komisji Społeczno – Budżetowej

Numer druku II.7.18 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Numer druku II.8.18 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji