ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie odbędzie się 8 lutego 2018 r. o godzinie 15:00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2018 rok. /numer druku LIV/1/18/
  3. Zamknięcie obrad sesji.

sesja nadzwyczajna – 08.02.2018