ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ

10 sierpnia 2017 r. o godzinie 15:00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli na uchwałę Rady Miejskiej w Kożuchowie nr XL/334/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2017 roku. /numer druku XLV/1/17/
  3. Zamknięcie obrad sesji.

Projekt Uchwały poniżej:

Numer druku XLV.1.17 – Uchwała XLIV..17 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli (…)